Tổng cục Hải quan đang tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ, ngành thực hiện Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng (KTCL), kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp liên quan đến xây dựng Dự thảo
Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp liên quan đến xây dựng Dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu tháng 3/2021. Ảnh: N.Linh.

Cụ thể, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trình tự thủ tục để trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, trên cơ sở cuộc họp thẩm định tại Bộ Tư pháp ngày 6/7/2021, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương hoàn thiện lại hồ sơ Nghị định và báo cáo Bộ Tài chính có công văn số 7768/BTC-TCHQ ngày 14/7/2021 gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.

Cùng với đó là triển khai sắp xếp, bổ sung nhân lực, thiết bị… sẵn sàng thực hiện KTCL, kiểm tra ATTP theo lộ trình của Đề án đề ra đáp ứng theo mô hình mới.

Đó là tiến hành thí điểm kiểm tra đối với một số mặt hàng có trên thị trường và các chỉ tiêu đã có chứng nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP như: Kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh (trên một số mặt hàng hoa quả sấy khô); thí điểm kiểm tra các chỉ tiêu kim loại nặng trên nền mẫu sữa bột, rau củ, quả…; kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật và kim loại nặng đối với các mẫu phụ gia thực phẩm. Đồng thời rà soát và sửa đổi hệ thống ISO 17025: 2017; xây dựng hồ sơ theo ISO 17065: 2013 để đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm và đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chỉ định chứng nhận hợp quy mặt hàng phân bón.

Việc thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg được chia làm hai giai đoạn gồm:

Giai đoạn 1, (từ năm 2020 đến năm 2023), trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục KTCL và kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu; tổ chức triển khai thực hiện Đề án; đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án và đề xuất nhiệm vụ trong giai đoạn 2.

Giai đoạn 2, (từ năm 2023 đến năm 2026), rà soát, sửa đổi bổ sung các luật quản lý chuyên ngành và văn bản có liên quan, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo hướng áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất và thống nhất đầu mối KTCL, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là cơ quan Hải quan.

Thái Bình (https://haiquanonline.com.vn/)

Chat Zalo